Seflan logo 250 px

Wilt u uw bedrijfs- en/of werkprocessen in kaart brengen?

Of bent u misschien toe aan een volgende stap, bijvoorbeeld het optimaliseren van de processen of het verbeteren van kwaliteit?

Heeft u het idee dat bepaalde werkzaamheden efficiënter kunnen of dat activiteiten niet soepel verlopen?

Of krijgt uw onderneming te maken met een nieuw systeem / nieuwe maatwerkoplossing waardoor de bestaande processen aangepast moeten worden?

Gaat u reorganiseren of wilt u de werkzaamheden uit verschillende dochterbedrijven samenvoegen?

En kunt u daarbij ondersteuning gebruiken van een buitenstaander met een frisse kijk op de zaak?

Dan help ik, Bas Snijder, u graag verder!

Mijn motto:

 

Samen verbeteren, dat werkt het beste!

RSS
Facebook

Google+

http://seflan.nl/”>
Twitter

SHARE
Pinterest
LinkedIn

Missie:

Ondernemers van met name middelgrote bedrijven adviseren en ondersteunen op het gebied van kostenreductie en het verhogen van de kwaliteit zodat het bedrijfsresultaat toeneemt en de klanten aangenaam verrast blijven.

Dit doen we door het optimaliseren van administratief organisatorische processen en kwaliteit.

 

Doelgroep:

Bedrijven en organisaties die kwaliteit en efficiency willen verhogen.

 

Waarom SEFLAN?

 • Ruim 25 jaar werkervaring in dit vakgebied
 • Het is een uitdaging om verbeteringen op te sporen
 • Samenwerking met medewerkers om beste oplossing te vinden geeft energie
 • Werkwijze gebaseerd op Lean en projectmatige aanpak (IPMA C)
 • Als buitenstaander frisse blik op de zaak
 • Alles met humor, afspraak is afspraak mentaliteit, ieder in zijn waarde latend en geen verborgen agenda

 

Dit is de ervaring die ik lever.

Hoe kan ik u daarmee van dienst zijn?

  Hoe pak je een dergelijk project aan en hoe wordt het resultaat inzichtelijk gemaakt?

  • Bepalen waarop gefocust wordt
  • Huidige performance meten en in kaart brengen
  • Bepalen van de gewenste performance
  • Verbeteren mbv Lean methodiek (analyseren, voorstel, implementeren)
  • Nieuwe performance meten en in kaart brengen

   

  Belangrijk: Klant staat hierbij altijd centraal

   

Na ruim 30 jaar in vast dienstverband gewerkt te hebben, ging mijn wens in vervulling om als ZZP’er te starten. Sinds 1 juni 2016 ben ik als ZZP’er beschikbaar voor (parttime) opdrachten.

Mijn opgedane kennis en ervaring op het gebied van procesontwerp en kwaliteitsverbetering wil ik blijven inzetten maar dan op projectmatige basis.

Ik krijg energie van het samen met materiedeskundigen en gebruikers in kaart brengen van processen en / of het verbeteren ervan.

Het communiceren met én leiding geven aan discussies tussen materiedeskundigen en gebruikers is mijn kracht. Ik ga door met het stellen van kritische vragen totdat het mij volledig duidelijk is.

Mijn focus ligt met name op de administratieve en organisatorische processen.

In 1984 startte mijn carrière op de transportafdeling van Air Products Nederland. In mijn laatste functie bij die werkgever was ik Supervisor Bulktransport. Daarin was ik verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken van de planafdeling en de 18 chauffeurs.

7 jaar later ben ik overgestapt naar de telecommunicatiebranche. Ik ben in dienst getreden bij Casema, een van de voorgangers van het huidige Ziggo. Hier heb ik tot eind 2015 gewerkt.

Bij deze werkgever heb ik mij met name bezig gehouden met:

* Ontwikkelen van processen,
   

* Uitvoeren van audits/analyses,

* Verbeteren van bestaande processen,

* Opzetten/verbeteren van rapportages,

* Trouble shooting.

Om processen te optimaliseren of een nieuwe maatwerkoplossing / innovatie binnen uw organisatie echt succesvol te maken, is een breed draagvlak onder de gebruikers ervan noodzakelijk.

Een nauwe betrokkenheid van gebruikers bij de ontwikkeling van de oplossing maar vooral ook bij het opstellen van de werkprocessen, die gelden na de implementatie, is van zeer groot belang.

Denk hierbij aan beheerprocessen (bijvoorbeeld preventief en correctief onderhoud) maar ook aan processen op het gebied van bijvoorbeeld orderafhandeling of facturatie.

Mijn kracht ligt in het samen met materiedeskundigen en gebruikers in kaart brengen / finetunen / verbeteren van bestaande processen of het ontwikkelen van nieuwe processen.

Door als buitenstaander kritische vragen te stellen aan de materiedeskundigen en gebruikers, zien zij vaak zelf waar verbeteringen mogelijk zijn of hoe de uit te voeren handelingen het beste georganiseerd kunnen worden.

Bij het verbeteren is mijn toegevoegde waarde:    

* het samen met materiedeskundigen en gebruikers op gestructureerde wijze in kaart brengen van mogelijke verbeteringen

* het doen van verbetervoorstellen

* het uitwerken van het verbetervoorstel

* het implementeren van de verbetering

Hierbij combineer ik mijn kennis van én ervaringen met projectmatig werken (IPMA C) en opsporen en doorvoeren van verbeteringen (Lean Six Sigma).

Mijn sterk ontwikkelde analytische denkwijze en het kunnen denken in schema’s zorgen voor het gewenste resultaat.

Mijn motto:

Samen verbeteren, dat werkt het beste!

Met behulp van goed beschreven processen wordt het mogelijk om de bedrijfsvoering zichtbaar en meetbaar te maken.

Hierdoor ontstaat inzicht in de zwakke plekken in de totale keten maar ook waar bijvoorbeeld dubbel werk wordt gedaan of waar handelingen eenvoudig geautomatiseerd kunnen worden.

Goed beschreven processen vormen de basis voor verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering

Concrete resultaten:

- up to date procesplaat die kan dienen om medewerkers te trainen of de basis vormt voor verdere optimalisatie

- een soepeler lopend proces doordat interfaces beter op elkaar zijn afgestemd

- een verbeterd proces waarin kosten gereduceerd zijn tgv verwijderen van waste en/of rework

- inzicht in de performance dmv rapportages die weer de basis zijn voor verdere verbetering

Dit is de ervaring die ik lever.

Hoe kan ik u daarmee van dienst zijn?

Hieronder een aantal willekeurige opdrachten waarmee ik mij de afgelopen periode heb bezig gehouden.

* Procesbeschrijving: Controle correctheid gemaakte monteursafspraak

Opdracht: beschrijf het proces waarin wordt gecheckt of de door de callagent aangemaakte monteursafspraak terecht is. Doe dit conform de geldende conventies

Aanpak: de materiedeskundige heeft uitgelegd hoe het proces in de praktijk werkt. Daarna het proces gemodelleerd en doorgenomen met de materiedeskundige

Resultaat: een procesbeschrijving, conform de richtlijnen van Governance, die als kapstok gebruikt kan worden om medewerkers te trainen en als basis kan dienen om te verbeteren

SEFLAN proces- en kwaliteitsmanagement helpt bedrijven en ondernemingen om kosten te reduceren en efficiency en klanttevredenheid te verhogen. Seflan Bas Snijder SeflanBas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder SeflanBas Snijder SeflanBas Snijder Seflan

Scroll naar beneden voor meer informatie

* Neem in de tekst van foutmeldingen bij digitale televisie een verwijzing op naar de website waar de oplossing beschreven staat

Opdracht 1: zorg dat de tekst op de website voor het verhelpen van storingen duidelijk is voor de klant en zorg dat de tekst up to date is

Opdracht 2: voeg in alle teksten mbt foutmeldingen de verwijzing naar de juiste internetpagina toe

Aanpak 1: met materiedeskundigen (techniek en communicatie) de teksten verduidelijkt en up to date gemaakt

Resultaat 1: de klant kan eenvoudig zelf m.b.v. de beschrijving op internet de eerste stappen zetten om een probleem op te lossen -> klant hoeft alleen nog te bellen als het probleem niet is opgelost

Aanpak 2: met materiedeskundige afgestemd welke teksten er met de eerst komende software update aangepast moesten worden

Resultaat 2: de klant ziet direct in de foutmelding op welke internetpagina de oplossing beschreven staat

Eindresultaat: klant kan eenvoudig en snel zelf een probleem oplossen. Bijkomend voordeel is de call reductie

Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder SeflanBas Snijder Seflan Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder SeflanBas Snijder SeflanBas Snijder Seflan

Scroll naar beneden voor meer informatie

* Maak het percentage goedkeuring van beslisdocumenten in het projectmanagementproces inzichtelijk en verhoog dit

Opdracht 1: maak inzichtelijk hoeveel % van de diverse soorten beslisdocumenten in het projectmanagementproces tijdens de eerste aanbieding wordt goedgekeurd

Opdracht 2: verhoog dit percentage

Aanpak 1: output van diverse systemen samengevoegd in een excel bestand

Resultaat 1: grafische weergave van het goedkeuringspercentage

Aanpak 2: met stakeholders en materiedeskundigen bekeken waar verbeteringen mogelijk waren

Resultaat 2: inhoud van de documenten voldoet meer aan de eisen van de stakeholders en meer aandacht voor de inhoud bij opstellers van deze documenten

Eindresultaat: -> hoger scoringspercentage -> kostenreductie tgv minder rework en minder frustratie bij belanghebbenden

Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder SeflanBas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder SeflanBas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder SeflanBas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan

Scroll naar beneden voor meer informatie

* Verbeter de samenwerking tussen de afdelingen Projectmanagement en Inkoop & Logistiek

Opdracht 1: maak inzichtelijk waar de interfaces tussen de werkprocessen van beide afdelingen zich bevinden

Opdracht 2: inventariseer waar de knelpunten zitten en verbeter vervolgens de samenwerking

Aanpak 1: met materiedeskundigen van de afdeling Inkoop & Logistiek de I&L processen doorgenomen en bepaald waar de interfaces met het Projectmanagementproces liggen en hetzelfde gedaan met materiedeskundigen van de afdeling Projectmanagement voor het Projectmanagementproces

Resultaat 1: inzichtelijk op welke momenten er informatieoverdracht is tussen beide afdelingen

Aanpak 2: met materiedeskundigen van beide afdelingen gezamenlijk de interfaces doorgenomen en geoptimaliseerd

Resultaat 2: meer wederzijds begrip en in kaart gebracht op welk moment welke informatie over en weer noodzakelijk is

Eindresultaat: betere samenwerking, snellere afhandeling en minder rework

Dit is de ervaring die ik lever.

Hoe kan ik u daarmee van dienst zijn?

Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan Bas Snijder Seflan

Bent u benieuwd wat ik voor uw organisatie kan betekenen? Als u hieronder uw gegevens achterlaat, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Bas Snijder

Mobiel: 06 2820 1181       LinkedIn: SEFLAN       KvK: 66105986

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Onderwerp

Bericht
Er wordt automatisch een email naar uw eigen mail adres gestuurd.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial